Sự kiện

HộI nghị tri ân khách hàng 2019

Nhằm tri ân quý Khách hàng, quý Đối tác đã luôn đồng hành, ủng hộ Sơn Rồng Đỏ trong suốt thời gian qua, năm 2019 này, Sơn Rồng Đỏ đã cùng ngồi lại với quý Khách hàng, quý Đối tác, cùng tổ chức thành công Hội Nghị Khách Hàng 2019.

Cùng Sơn Rồng Đỏ tổng kết lại những hội nghị chúng ta cùng nhau thực hiện nhé!