Sự kiện

Chuyến company trip 2019 của đạI gia đình sơn rồng đỏ

Chắc ai cũng biết rằng, cốt lõi của một tập thể vững mạnh đó chính là sự đoàn kết và gắn chặt tinh thần đồng đội của mỗi thành viên với nhau. Vì thế, chương trình Company Trip được Sơn Rồng Đỏ tổ chức thường niên với mục đích động viên, khích lệ tinh thần nhân viên, cảm ơn những nổ lực và cống hiến của nhân viên trong suốt thời gian qua. Và dường như hoạt động này đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa công ty.